Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5325
Title: Особливості морфо-функціональної організації лімфоїдних утворень слизової оболонки кишечника у кролів м’ясного напрямку використання
Other Titles: Features of morpho-functional organization of lymphoid formations of the intestinal mucosa of meat rabbits
Authors: Нікітіна, Маргарита Олексіївна
Nikitina, Margarita
Nikitina, M. O.
Keywords: лімфоїдна тканина
lymphoid tissue
плямки Пейєра
Peyer’s patches
лімфоїдний дивертикул клубової кишки
lymphoid diverticulum of the ileum
червоподібний відросток
worm-shaped appendix
лімфоїдні вузлики
lymphatic nodules
гермінативні центри
germinal centers
міжвузликовий простір
internodal space
відносна маса органа
relative body mass
морфометричні показники
morphometric parameters
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Нікітіна М. О. Особливості морфо-функціональної організації лімфоїдних утворень слизової оболонки кишечника у кролів м’ясного напрямку використання : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 211 «Ветеринарна медицина» / Маргарита Олексіївна Нікітіна; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 170 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5325
Abstract: Дисертація присвячена вивченню топографії, макро-мікроскопічних і морфометричних параметрів лімфоїдних утворень слизової оболонки кишечника у кролів (Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) м’ясного напрямку використання (порода Хіплус) протягом раннього постнатального періоду онтогенезу. Розвиток кролівництва потребує виведення нових порід кролів із прискореною інтенсивністю росту та підвищеною продуктивністю. Разом із пришвидшенням росту та розвитку соматичних систем будуть змінюватись і темпи морфогенезу та становлення органів, що забезпечують імунологічний захист, зокрема, лімфоїдних утворень кишечника. Матеріал для досліджень відібрано від 30 кролів породи Хіплус 1-, 10-, 20-, 30-, 60- та 90-добового віку (по 5 кожного віку). Визначено топографію, масу та довжину кишок, розміщення, розміри і гістологічну структуру лімфоїдних утворень слизової оболонки кишечника. Застосовано анатомічні, морфометричні, гістологічні, статистичні методи дослідження. The dissertation is devoted to the study of topography, macroscopic, microscopic and morphometric parameters of gut-associated lymphoid tissue of meat rabbits (Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) (Hyplus breed) during postnatal ontogenesis. The development of rabbit breeding enables discovering new breeds with accelerated growth rates and higher productivity. With the increased growth and development of the somatic systems, the rate of the morphogenesis and organ formation, which secure the immune response, alter too. The gut-associated lymphoid tissue, which is a mainstay of the immune system, is involved in this process. The materials of the study were collected from 30 Hyplus rabbits of 1, 10, 20, 30, 60 and 90 days of age (5 rabbits make up each age group). The topography, mass and length of intestine, location and histological structure of the gut-associated lymphoid tissue were identified. The anatomic, morphometric, histologic and statistic methods were utilized.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5325
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нікітіна.pdf5,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.