Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5329
Title: Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва
Other Titles: Institutional support of innovative development of agro- industrial production
Authors: Теслюк, Юлія Валеріївна
Teslyuk, Julia
Teslyuk, Yu. V.
Keywords: інновація
innovation
інноваційність
innovation
інноваційна інфраструктура
innovation infrastructure
інноваційний розвиток
innovative development
інноваційна стратегія
innovation strategy
інститут
institute
інституція
institution
інституціональне забезпечення
institutional support
інституціональне регулюваня
institutional regulation
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Теслюк Ю. В. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва : дис. ... д-ра філософії : [спец.] 051 «Економіка» / Юлія Валеріївна Теслюк ; Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпро : ДДАЕУ, 2021. – 278 с. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5329
Abstract: Дисертацію присвячено науково-приктичним питанням інституціонального забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва. Дослідження гносеологічних засад інноваційного розвитку та онтологічного фундаменту формування його інституціонального забезпечення в агропромисловому виробництві дозволило розкрити зміст даної категорії як комплексу науково-технічних, організаційних, технологічних, управлінських, екологічних та соціальних змін, які відбуваються в результаті створення, реалізації нововведень, їх доведення до практичного використання у виробництві для забезпечення продовольчої безпеки, підвищення якості життя населення і темпів зростання економіки, розвитку конкурентоспроможного та сталого сільськогосподарського виробництва. The dissertation is devoted to scientific and practical issues of institutional support of innovative development of agro - industrial production. The study of epistemological principles of innovative development and the ontological foundation of its institutional support in agro-industrial production allowed to reveal the content of this category as a set of scientific and technical, organizational, technological, managerial, environmental and social changes that occur as a result of creation, implementation of innovations. use in production to ensure food security, improve the quality of life and economic growth, the development of competitive and sustainable agricultural production.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5329
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теслюк.pdf5,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.