Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6008
Title: Агроекологічне обґрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області
Other Titles: Agroecological substantiation of conducting organic farming in the Kherson region
Authors: Бреус, Денис Сергійович
Breus, Denys Serhiiovych
Keywords: органічне землеробство
organic agriculture
ґрунти
soils
агроекологічний стан
agroecological state
агрохімічні та еколого-токсикологічні властивості
agrochemical and ecological-toxicological properties
просторово-часова динаміка
spatial-temporal dynamics
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський державний аграрно–економічний університет
Citation: Бреус Д. С. Агроекологічне обґрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області : дис. … канд. с.-г. наук : [спец]. 03.00.16. – екологія / Денис Сергійович Бреус ; Державний вищий навчальний заклад«Херсонський державний аграрний університет» ; Дніпровський державний аграрно–економічний університет . - Дніпро : ДДАЕУ , 2018 . - 168 с. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6008
Abstract: На підставі досліджень екологічної моделі ушкодження біологічних об´єктів (свиней) ксенобіотиками через забруднені корми, доведена ефективність екологічно безпечного технологічного прийому для відновлення продуктивності тварин, виробництва екологічно чистої свинини у господарствах,де використовують корми з підвищеним вмістом Плюмбуму і Кадмію. Отримані дані дають можливість передбачати вплив ксенобіотиків, зокрема Плюмбуму і Кадмію на продуктивність свиней, їх фізіологічний стан, якість свинини, їх міграцію, перерозподіл у організмі, концентрацію у внутрішніх органах, що необхідно знати при проведенні екологічної експертизи технологій і встановленні меж стійкості екологічних систем та їх компонентів до різних техногенно-антропогенних навантажень. Робота має велике практичне значення як у виробництві так і в навчальному процесі.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6008
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бреус.pdf512,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.