Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6021
Title: Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи. - Т. 1.
Other Titles: Zabezpechennia staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: problemy, priorytety, perspektyvy. - Т. 1.
Keywords: аграрний сектор
ahrarnyi sektor
облік, аудит та оподаткування
oblik, audyt ta opodatkuvannia
управління фінансово-економічно безпекою
upravlinnia finansovo-ekonomichno bezpekoiu
фінансове забезпечення аграрного виробництва
finansove zabezpechennia ahrarnoho vyrobnytstva
особливості фінансового забезпечення
osoblyvosti finansovoho zabezpechennia
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи : зб. тез XІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 28-29 жовт. 2021 р.) : в 2 т. / МОН України ; ДДАЕУ, Ф-т обліку і фінансів, Ф-т менеджменту і маркетингу. – Дніпро : Видав.-поліграф. центр «Гарант СВ», 2021. – Т. 1. – 154 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6021
Abstract: Збірник містить матеріали за такими тематичними напрямами: Облік, аудит та оподаткування в аграрному секторі; Управління фінансово-економічною безпекою; Особливості фінансового забезпечення аграрного виробництва. Zbirnyk mistyt materialy za takymy tematychnymy napriamamy: Oblik, audyt ta opodatkuvannia v ahrarnomu sektori; Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu; Osoblyvosti finansovoho zabezpechennia ahrarnoho vyrobnytstva.
URI: https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6021
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.