Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6328
Title: Шляхи поліпшення експлуатаційних якостей молочної худоби на Дніпропетровщині
Other Titles: Shliakhy polipshennia ekspluatatsiinykh yakostei molochnoi khudoby na Dnipropetrovshchyni
Authors: Черненко, Олександр Миколайович
Chernenko, Oleksandr
Chernenko, O. M.
Chernenko, Oleksandr Mikolajovich
Chernenko, O.
Chernenko, Oleksandr M.
Chernenko, A.
Заярко, Олександр Ілліч
Zaiarko, O. I.
Zaiarko, A. I.
Черненко, Олена Іванівна
Chernenko, O.
Chernenko, O. I.
Chernenko, Olena Ivanivna
Пришедько, Володимир Михайлович
Pryshedko, Vladimir M.
Pryshedko, V. M.
Pryshedko, V.
Prishedko, V.
Pryshed’ko, Vladimir
Keywords: якість сперми
yakist spermy
голштинська порода
holshtynska poroda
племінні бугаї
pleminni buhai
стресостійкість
stresostiikist
спермопродуктивність
spermoproduktyvnist
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Шляхи поліпшення експлуатаційних якостей молочної худоби на Дніпропетровщині / О. М. Черненко, О. І. Заярко, О. І. Черненко, В. М. Пришедько // Розвиток Придніпровського регіону : агроекологічний аспект: монографія / за заг. ред. проф. А. С. Кобця ; відп. ред. проф. Д.  М. Онопрієнко та ін. / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро : Ліра, 2021. – С. 669-676. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6328.
Abstract: Досліджено кількісні і якісні показники спермопродуктивності племінних бугаїв-плідників голштинської породи залежно від типу нервової системи з метою цілеспрямованого спадкового вдосконалення стад молочної худоби за адаптаційними якостями. Статистично значущий вплив фактора стресостійкості спостерігається на загальну довжину спермія, довжину голівки, ширину шийки і хвостика, площу голівки, об’єм голівки, шийки і хвостика та загальний об’єм спермія в межах 9,9–42,4 % за Р>0,95–0,999. Визначено, що за однакової вартості спермодози та умов експлуатації від використання бугаїв-плідників високостресостійкого типу порівняно з низькостресостійкими однолітками є можливість отримати більшу середню прибавку спермопродукції через менший відсоток браку сперми і вищу концентрацію сперми, активність сперміїв та перевагу за низкою інших показників, якими характеризується якість спермопродукції. Doslidzheno kilkisni i yakisni pokaznyky spermoproduktyvnosti pleminnykh buhaiv-plidnykiv holshtynskoi porody zalezhno vid typu nervovoi systemy z metoiu tsilespriamovanoho spadkovoho vdoskonalennia stad molochnoi khudoby za adaptatsiinymy yakostiamy. Statystychno znachushchyi vplyv faktora stresostiikosti sposterihaietsia na zahalnu dovzhynu spermiia, dovzhynu holivky, shyrynu shyiky i khvostyka, ploshchu holivky, obiem holivky, shyiky i khvostyka ta zahalnyi obiem spermiia v mezhakh 9,9–42,4 % za R>0,95–0,999. Vyznacheno, shcho za odnakovoi vartosti spermodozy ta umov ekspluatatsii vid vykorystannia buhaiv-plidnykiv vysokostresostiikoho typu porivniano z nyzkostresostiikymy odnolitkamy ye mozhlyvist otrymaty bilshu seredniu prybavku spermoproduktsii cherez menshyi vidsotok braku spermy i vyshchu kontsentratsiiu spermy, aktyvnist spermiiv ta perevahu za nyzkoiu inshykh pokaznykiv, yakymy kharakteryzuietsia yakist spermoproduktsii.
Description: Черненко Олександр Миколайович https://orcid.org/0000-0002-8829-3148 Черненко Олена Іванівна https://orcid.org/0000-0002-5951-6576 Пришедько Володимир Михайлович https://orcid.org/0000-0002-7324-5458
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6328
ISBN: 978-966-981-552-1
Appears in Collections:Монографії, розділи монографійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.