Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6359
Title: Результати радіоекологічних досліджень 2020 року
Other Titles: Rezultaty radioekolohichnykh doslidzhen 2020 roku
Authors: Рожков, Володимир Вікторович
Rozhkov, V.
Rozhkov, V. V.
Rozhkov, Vladimir
Байдак, Леонід Андрійович
Baidak, Leonid
Bajdak, L. A.
Дворецький, Анатолій Іванович
Dvoretsky, A. I.
Keywords: Придніпровський регіон
Prydniprovskyi rehion
радіоекологічні дослідження
radioekolohichni doslidzhennia
радіонукліди
radionuklidy
рибальство
rybalstvo
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Рожков В. В. Результати радіоекологічних досліджень 2020 року / В. В. Рожков, Л. А. Байдак, А. І. Дворецький // Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і здобувачів вищої освіти ( Дніпро, 16-17 черв. 2022 р.) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2022. – С. 141-144. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6359.
Abstract: Метою досліджень була порівняльна оцінка вмісту радіонуклідів у поверхневих водах р. Самара та спрогнозувати, на підставі отриманих результатів, можливий варіант розвитку любительського, спортивного рибальства та риболовного туризму у Придніпровському регіоні. Metoiu doslidzhen bula porivnialna otsinka vmistu radionuklidiv u poverkhnevykh vodakh r. Samara ta sprohnozuvaty, na pidstavi otrymanykh rezultativ, mozhlyvyi variant rozvytku liubytelskoho, sportyvnoho rybalstva ta rybolovnoho turyzmu u Prydniprovskomu rehioni.
Description: Рожков Володимир Вікторович https://orcid.org/0000-0002-2430-8267 Байдак Леонід Андрійович https://orcid.org/0000-0002-0509-5075
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6359
Appears in Collections:Тези конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.