Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6849
Title: Діагностика, лікування та профілактика ідіопатичної епілепсії у собак
Other Titles: Diahnostyka, likuvannia ta profilaktyka idiopatychnoi epilepsii u sobak
Authors: Тішкіна, Наталія Миколаївна
Tishkina, Natalіia
Tishkina, Natalya
Tishkina, N.
Tishkina, N. N.
Tishkina, N. M.
Сокуренко, Л. С.
Sokurenko, L. S.
Keywords: лікування
likuvannia
хвороби собак
khvoroby sobak
ідіопатична епілепсія
idiopatychna epilepsiia
діагностика
diahnostyka
Issue Date: Oct-2022
Publisher: Поліський нац. ун-т
Citation: Тішкіна Н. М. Діагностика, лікування та профілактика ідіопатичної епілепсії у собак / Н. М. Тішкіна, Л. С. Сокуренко // Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю заснування факультету ветеринарної медицини ( Житомир, 12-13 жовт. 2022 р. ) / Поліський нац. ун-т. – Житомир, 2022. – С. 142-144. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6849.
Abstract: Ідіопатична або реактивна епілепсія – це епілепсія невідомої етіології, яка не є наслідком будьякого іншого захворювання чи травми. До епілепсії схильні тварини різних порід, які хворіють найчастіше у віці від 6 місяців до 5 років та здебільшого самці. Діагностика захворювання обов’язкова із застосуванням спеціальних інструментальних методів. Лікування довготривале із застосуванням проти судомних препаратів. Idiopatychna abo reaktyvna epilepsiia – tse epilepsiia nevidomoi etiolohii, yaka ne ye naslidkom budiakoho inshoho zakhvoriuvannia chy travmy. Do epilepsii skhylni tvaryny riznykh porid, yaki khvoriiut naichastishe u vitsi vid 6 misiatsiv do 5 rokiv ta zdebilshoho samtsi. Diahnostyka zakhvoriuvannia oboviazkova iz zastosuvanniam spetsialnykh instrumentalnykh metodiv. Likuvannia dovhotryvale iz zastosuvanniam proty sudomnykh preparativ.
Description: Тішкіна Наталія Миколаївна http://orcid.org/0000-0003-2662-5327
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6849
Appears in Collections:Публікації бакалаврів, магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_праць_до_35_річчя_факультету-142-144.pdf140,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.