Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАнтоненко, Петро Павлович-
dc.contributor.authorAntonenko, Petro-
dc.contributor.authorКременчук, Лілія Володимирівна-
dc.contributor.authorKremenchuk, Liliia-
dc.contributor.authorПохил, Володимир Іванович-
dc.contributor.authorPokhyl, Volodymyr-
dc.contributor.authorСанжара, Роман Андрійович-
dc.contributor.authorSanzhara, Roman-
dc.contributor.authorМиколайчук, Людмила Петрівна-
dc.contributor.authorMykolaichuk, Liudmyla-
dc.date.accessioned2023-04-12T19:33:31Z-
dc.date.available2023-04-12T19:33:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПат. на корисну модель 141337 UA, МПК (2020.01) A61D 19/00. Спосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породи / П. П. Антоненко, Л. В. Кременчук, В. І. Похил, Р. А. Санжара, Л. П. Миколайчук ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2019 07349 ; заявл. 02.07.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367uk
dc.identifier.urihttps://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367-
dc.description.abstractЗаявлений спосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породи. З метою інтенсифікації відтворення, порівняно з традиційним використанням у вісімнадцятимісячному віці, ярок каракульської породи запліднюють у віці дев'яти місяців, що дозволяє знизити собівартість вирощування ремонтного молодняку на п'ятдесят відсотків та підвищити рівень відтворення. Zaiavlenyi sposib optymizatsii viku osimeninnia yarok askaniiskoi karakulskoi porody. Z metoiu intensyfikatsii vidtvorennia, porivniano z tradytsiinym vykorystanniam u visimnadtsiatymisiachnomu vitsi, yarok karakulskoi porody zaplidniuiut u vitsi deviaty misiatsiv, shcho dozvoliaie znyzyty sobivartist vyroshchuvannia remontnoho molodniaku na piatdesiat vidsotkiv ta pidvyshchyty riven vidtvorennia.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДержавне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)uk
dc.subjectпатенти ДДАЕУuk
dc.subjectpatenty DDAEUuk
dc.subjectпатент до сільського господарства та тваринництваuk
dc.subjectpatent do silskoho hospodarstva ta tvarynnytstvauk
dc.subjectсільське господарствоuk
dc.subjectsilske hospodarstvouk
dc.subjectтваринництвоuk
dc.subjecttvarynnytstvouk
dc.subjectспосіб збільшення тривалостіuk
dc.subjectsposib zbilshennia tryvalostiuk
dc.subjectпродуктивнее використанняuk
dc.subjectproduktyvnee vykorystanniauk
dc.subjectярки асканійської каракульської породиuk
dc.subjectyarky askaniiskoi karakulskoi porodyuk
dc.subjectрепродуктивне поголів'яuk
dc.subjectreproduktyvne poholiviauk
dc.subjectвівчарствоuk
dc.subjectvivcharstvouk
dc.subjectкаракулівництвоuk
dc.subjectkarakulivnytstvouk
dc.titleСпосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породиuk
dc.title.alternativeSposib optymizatsii viku osimeninnia yarok askaniiskoi karakulskoi porodyuk
dc.typeOtheruk
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141337.pdf257,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.