Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1303
Title: An Estimation of the Logistics Potential of Enterprises in the Region’s Management
Other Titles: Оцінка логістичного потенціалу підприємств в управлінні регіоном
Authors: Govorukha, Volodymyr
Говоруха, Володимир Борисович
Kuchkova, Olha
Кучкова, Ольга Вікторівна
Keywords: logistical capacity
логістична потужність
management
управління
innovation
інновації
strategy
стратегія
economic development
економічний розвиток
Issue Date: 2018
Publisher: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, Montenegro; University of Montenegro - Faculty of Economics Podgorica
Citation: Govorukha, V., & Kuchkova, O. (2018). An Estimation of the Logistics Potential of Enterprises in the Region’s Management. Montenegrin Journal of Economics, 14(2), 79-89. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1303
Abstract: The article studies the method of assessment of logistical capacity of the region. For testing the methodology the logistics potential of Dnipropetrovsk region was analyzed. This region was compared to the Kiev and Odessa regions. These regions were chosen as regions with optimal location of logistics centers. The quantitative method was used to evaluate logistics potential of the region. This method involves the calculation of an integrated index of logistic potential in the region on the basis of geographic, socio-economic, transport, infrastructure, and institutional components. Based on the results of the research components of the logistic potential of the region with the aim of increasing logistics capacity development program, the strategy of development of regions was proposed. Developed strategy of development of the regions allows generate the logistic potential of the regionand ensure the highest level of logistical the region's economy. У статті досліджується метод оцінки логістичної спроможності регіону. Для тестування методології аналізувався логістичний потенціал Дніпропетровської області. Цей регіон був порівняний з Київською областю та Одещиною. Ці регіони були вибрані як регіони з оптимальним розташуванням логістичних центрів. Кількісний метод був використаний для оцінки логістичного потенціалу регіону. Цей метод передбачає розрахунок інтегрованого показника логістичного потенціалу в регіоні на основі географічних, соціально-економічних, транспортних, інфраструктурних та інституційних компонентів. На підставі результатів дослідницьких складових логістичного потенціалу регіону з метою підвищення рівня розвитку логістичної спроможності було запропоновано стратегію розвитку регіонів. Розроблена стратегія розвитку регіонів дозволяє генерувати логістичний потенціал регіону та забезпечити найвищий рівень логістичної економіки регіону.
URI: http://www.mnje.com/en/vol-14-no-2
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1303
ISSN: Print edition 1800-5845 Web edition 1800-6698
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Govorukha_and_Kuchkova_2018.pdf374,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.