Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2041
Title: Віброзахист житлових будинків від динамічного впливу залізничного транспорту
Other Titles: Vibration protection of residential buildings from the dynamic impact of railway transport
Authors: Булат, Анатолій Федорович
Bulat, Anatoly
Кобець, Анатолій Степанович
Kobec, Anatoly Stepanovich
Kobets, A.
Kobets, Anatoly S.
Kobets, A. S.
Kobets, Anatoly Stepanovich
Сobets’, A. S.
Дирда, Віталій Ілларіонович
Dyrda, Vitaliy
Мар'єнков, Микола Григорович
Marienkov, Mikola
Лисиця, Микола Іванович
Lisitsa, Mykola
Агальцов, Геннадій Миколайович
Ahaltsov, Gennadiy
Немченко, В. В.
Nemchenko, V.
Keywords: житловий будинок
residential building
система сейсмо-та віброзахисту
system of seismic and vibration protection,
віброприскорення ґрунту та перекриття,
vibration acceleration of the soil and floors,
випробування ізоляторів
testing of isolators
розрахунок на акселерограми
accelerogram calculation
рекомендації з віброзахисту
recommendations for vibration protection
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова Національної академії наук України
Citation: Віброзахист житлових будинків від динамічного впливу залізничного транспорту / [ А. Ф. Булат, А. С. Кобець, В. І. Дирда та ін. ] // Геотехнічна механіка. – 2019. – Вип. 144. – С. 137-145. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2041.
Abstract: Розглядаються деякі проблеми будівництва житлового комплексу з системою сейсмо- та віброзахисту від потягів залізниці. Розрахункова сейсмічність майданчику будівництва складає 6 балів за діючими нормами. Будівельний майданчик розташовано біля лінії залізниці. Під час руху потягів і автотранспорту вібрації ґрунту передаються конструкціям будівлі. Переважаючі частоти динамічних дій від потягів залізниці і автотранспорту знаходяться в діапазоні 10-80 Гц. Частоти власних вертикальних коливань перекриттів в житлових кімнатах будинків складають від 20 до 50 Гц. Тому динамічні впливи потягів є причиною підвищених (близьких до резонансних) коливань перекриттів будинків, які розташовані вздовж колії. Some problems of the construction of a residential complex with a system of seismic and vibration protection from railway trains are considered. The estimated seismicity of the construction site is 6 points according to the current standards. The construction site is located at the railway line. During the movement of trains and vehicles, soil vibrations are transmitted to the building constructions. The prevailing frequencies of dynamic effects from railway trains and motor vehicles are in the range of 10-80 Hz. Frequencies of natural vertical oscillations of floors in the living rooms of houses range from 20 to 50 Hz. Therefore, the dynamic effects of trains are the cause of increased (close to resonant) oscillations of floors of buildings located along the way.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gtm_2019_144_15
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2041
ISSN: 1607-4556
2309-6004
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gtm_2019_144_15.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.