Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3284
Title: Добробут кролів та його оцінка
Other Titles: The problem of rabbit welfare and its evalution
Authors: Шевчик, Римма Святославівна
Shevchik, R. S.
Shevchik, Rimma
Shevchik, Rimma S.
Shevchyk, R. S.
Shevchik, R.
Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliyav
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Duda, Yu. V.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Самойлюк, Вячеслав Володимирович
Samoiluk, V. V.
Samoylyuk, Vyacheslav
Samoyuluk, V. V.
Samoylyuk, V.
Samoylyuk, V. V.
Samoylyuk, Wyacheslav
Samoylyuс, W. W.
Samoiliuk, V. V.
Keywords: хвороби кролів
rabbit diseases
добробут кролів
rabbit welfare
якість м’яса
quality of meat
кролі
rabbits
Issue Date: 2020
Citation: Добробут кролів та його оцінка / Р. С. Шевчик, Ю. В. Дуда, Л. В. Корейба, В. В. Самойлюк // Тваринництво сьогодні : щоміс. наук.-практ. журн. – 2020. – № 7. – С. 70-72. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3284.
Abstract: Ученими визнана пряма залежність якості м’яса тварин, і кролів зокрема, від добробуту в період вирощування, підготовки та проведення забою, тому пріоритетними вважаються методи, які не викликають болю й стресу у тварин під час утримання. Гуманне ставлення до кролів – моральна потреба сучасного суспільства й гарантія якості кролятини, яка забезпечується на державному рівні в багатьох країнах світу дотриманням процедур благополуччя тварин під час виробництва. В Україні сьогодні на законодавчому рівні питання дотримання та оцінки благополуччя кролів, яких вирощують на м’ясо, не вирішено. Зауважимо, що міжнародні неурядові організації, зацікавлені сторони та асоціації споживачів висловлюють серйозну стурбованість із приводу поганого добробуту, високого рівня стресу, смертності й захворюваності кролів, вирощених у Європі. Scientists have recognized the direct dependence of the quality of meat of animals, and rabbits in particular, on the well-being during breeding, preparation and slaughter, so the priority is given to methods that do not cause pain and stress of animals during keeping.
Description: Шевчик Римма Святославівна https://orcid.org/0000-0001-7416-8656 Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402 Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779 Самойлюк Вячеслав Володимирович https://orcid.org/0000-0001-8400-8904
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3284
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.