Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4969
Title: Вплив кормової добавки органічного походження на статеву активність баранів
Other Titles: Influence of a feed additive of organic origin on the sexual activity of rams
Authors: Похил, Володимир Іванович
Pokhil, Volodymyr
Pokhil, V.
Pokhil, V. I.
Pokhyl, V.
Pokhyl, V. I.
Pohyl, V.
Pohyl, V. I.
Pohil, V.
Pohil, V. I.
Pokhyl, Volodymyr Ivanovych
Pokhil, Vladimir
Похил, Олена Миколаївна
Pokhil, O. M.
Pokhil, O.
Pokhyl, O. M.
Pokhyl, O.
Pokhil, Elena
Pokhil, E. N.
Pokhil, E.
Pohyl, Olena
Pohyl, O.
Pohyl, O. M.
Pohil, O. M.
Pohil, O.
Pohyl, Elena
Pohyl, Elena N.
Pohyl, Н. M.
Pokhyl, Elena Муkolaevna
Pokhil, Оlena
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaychuk, L. P.
Mykolajchuk, L. P.
Mykolaychuk, Lyudmyla Petrovna
Mykolaychuk, Ludmila
Павленко, Роман Анатолійович
Pavlenko, Roman Anatoliyovych
Keywords: концентрація сперми
sperm concentration
плідники
breeding rams
репродуктивні можливості
reproductive capacity
кормова добавка
feed additive
амарант
amaranth
об’єм еякуляту
ejaculate volume
вироблення сперми
sperm production
реотаксис
rheotaxis
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський НАУ
Citation: Вплив кормової добавки органічного походження на статеву активність баранів / В. І. Похил, О. М. Похил, Л. П. Миколайчук, Р. А. Павленко // Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво» / Сумський НАУ. – 2020. – № 3(42). – С. 57-62. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4969.
Abstract: Організація збалансованого вигодовування, що задовольняє потреби виробників у поживних речовинах та вітамінах, з певним фізіологічним станом та рівнем продуктивності, є одним із основних факторів у процесі забезпечення повного сперматогенезу та показників якості сперми. У зв’язку з тим, що з багатьох причин у раціонах кормів (ціни, якість кормів, конкуренція) спостерігається дефіцит білка, забезпечення його достатньою кількістю білка є однією з основних умов отримання високоякісної продукції сперми. Представлено результати досліджень впливу кормової добавки «Бефіто» органічного походження на відтворювальну здатність та якість виробництва сперматозоїдів овець придніпровської м’ясної породи. Було встановлено, що використання кормової добавки «Бефіто» у раціонах забезпечує поліпшення процесу сперматогенезу та впливає на збільшення кількісних та покращення показників якості виробництва сперми. Рівень часу для отримання одного еякуляту від виробників становить 9,1-10,8 с, що свідчить про їх високу сексуальну активність та потенцію. Обсяг отриманого еякуляту від баранів дослідницької групи на 11,7 %, активність сперматозоїдів на 3,7 %, концентрація сперматозоїдів в еякуляті на 13,9 %вище, ніж у контрольних аналогів. Перевага виробників дослідницької групи спостерігається в загальній кількості сперматозоїдів в еякуляті і становить + 27,3 %. При цьому тератогенності статевих клітин не спостерігається. Рівень патологічних форм сперматозоїдів в еякуляті знаходиться в межах фізіологічної норми (<14 %). Враховуючи середній обсяг еякуляту від баранів дослідницької групи, 15,8 доз сперматозоїдів було отримано на голову проти 14,2 у контролі, що становить 11,3 % більше. Отримані результати дозволяють вважати доцільним використання кормової добавки «Бефіто» для поліпшення процесу сперматогенезу та якості сперми та рекомендувати її як найефективнішу. Рівень патологічних форм сперматозоїдів в еякуляті знаходиться в межах фізіологічної норми (<14 %). Враховуючи середній обсяг еякуляту від баранів дослідницької групи, 15,8 доз сперматозоїдів було отримано на голову проти 14,2 у контролі, що становить 11,3 % більше. Отримані результати дозволяють вважати доцільним використання кормової добавки «Бефіто» для поліпшення процесу сперматогенезу та якості сперми та рекомендувати її як найефективнішу. Рівень патологічних форм сперматозоїдів в еякуляті знаходиться в межах фізіологічної норми (<14 %). Враховуючи середній обсяг еякуляту від баранів дослідницької групи, 15,8 доз сперматозоїдів було отримано на голову проти 14,2 у контролі, що становить 11,3 % більше. Отримані результати дозволяють вважати доцільним використання кормової добавки «Бефіто» для поліпшення процесу сперматогенезу та якості сперми та рекомендувати її як найефективнішу. Organization of balanced feeding that meets the needs of producers in nutrients and vitamins, with a certain physiological state and level of performance, is one of the main factors in the process of ensuring complete spermatogenesis and quality indicators of sperm. Due to the fact that for many reasons protein deficiency is observed in feed rations (prices, feed quality, competition), the provision of a sufficient amount of protein in it is one of the main conditions for obtaining high-quality sperm production. The results of studies of the influence of the feed additive "Befito" of organic origin on the reproductive capacity and quality of sperm production of sheep of the Pridneprovskaya meat breed are presented. It was found that the use of the feed additive "Befito" in the diets provides an improvement in the process of spermatogenesis and affects the increase in quantitative and improvement in the quality indicators of sperm production. The level of time for receiving one ejaculate from manufacturers is 9.1-10.8 s, which indicates their high sexual activity and potency. The volume of the obtained ejaculate from the rams of the research group by 11.7 %, the activity of spermatozoa by 3.7 %, the concentration of spermatozoa in the ejaculate is 13.9 % higher than that of the control analogues. The advantage of the producers of the research group is observed in the total number of sperm in the ejaculate and is + 27.3 %. At the same time, teratogenicity of germ cells is not observed. The level of pathological sperm forms in the ejaculate is within the physiological norm (< 14 %).Considering the average volume of ejaculate from the rams of the research group, 15.8 sperm doses were received per head versus 14.2 in the control, which is 11.3 % more. The results obtained allow us to consider it expedient to use the feed additive "Befito" to improve the process of spermatogenesis and the quality of sperm and recommend it as the most effective.
Description: Похил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Похил Олена Миколаївна https://orcid.org/0000-0002-7477-6501 Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719X
URI: https://snaubulletin.com.ua/index.php/ls/article/view/231
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4969
ISSN: 2708-4639
2708-4647
Appears in Collections:Публікації бакалаврів, магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231-Article Text-387-1-10-20210203.pdf3,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.