Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/611
Title: Influence of diet on the productivity and characteristics of goat milk
Other Titles: Вплив раціону на продуктивність і показники молока у кіз
Authors: Zazharska, Nadiia
Зажарська, Надія Миколаївна
Boyko, Olexandra
Бойко, Олександра Олександрівна
Brygadyrenko, Viktor
Бригадиренко, Віктор Васильович
Zazharska, N. M.
Keywords: feeds
корми
somatic cell count
кількість соматичних клітин
total protein
білок
fat
жир
milk yield
надій молока
Issue Date: 2018
Publisher: Agricutural Research Communication Centre
Citation: Zazharska, N., Boyko, O. and Brygadyrenko, V. Influence of diet on the productivity and characteristics of goat milk. Indian Journal of Animal Research, 2018. 52(5). 711–717. http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/611
Abstract: The relationship between the quality of milk of different breeds of goat and their diets was assessed. Anglo-Nubian, German White and Alpine goats were used in the experiment, with 7 goats representing each breed. The influence of two diets viz., a routine diet (hay and concentrates) and a diet improved by introduction of granulated alfalfa hay, cabbage and carrots, as well as mixed feed on productivity and characteristics of goat milk were investigated. Goats were machine milked twice daily and the quantity as well as quality of milk were assessed. Results indicated that the milk yield of the Alpine goats increased 3 times; and that of the German White goats increased more than 2.5 times when fed improved diet. Feeding improved diet resulted in significant increase in fat content of milk irrespective of the goat breed. A significant increase in the protein, lactose, and consequentially the, dry non-fat milk solids was observed in Anglo-Nubian and German White goats when fed the improved diet. However, when compared to German White and Alpine goats, highest fat, protein and lactose contents were recorded in milk of Anglo-Nubian goats both on routine and improved diet. The maximum difference in biochemical parameters of milk upon changing the diet was also found in Anglo-Nubian goats. Further, the freezing point and electrical conductivity of the milk decreased irrespective of the breed when goats were fed improved diet. An inverse relationship was found between the protein content in the goats’ milk and the freezing point: with increase in the protein content, the freezing point was reduced. Оцінено зв'язок між якістю молока різних порід кіз та раціону годівлі. В експерименті використовувались англо-нубійські, німецькі білі та альпійські кози, з яких 7 тварин представляли кожну породу. Досліджено вплив двох раціонів (простий раціон (сіно та концентрати) та раціон, поліпшений введенням гранульованого люцернового сіна, капусти та моркви і комбікорму) на продуктивність та показники козиного молока. Машинне доїння відбувалось двічі на день, оцінювали кількість та якість молока. Результати показали, що за покращеного раціону надій молока альпійських кіз збільшився втричі; а німецьких білих – більш ніж у 2,5 рази. Поліпшений раціон призвів до значного збільшення вмісту жиру в молоці кіз всіх порід. Суттєве збільшення вмісту протеїну, лактози та, як наслідок, сухого знежиреного молочного залишку спостерігалося у англо-нубійських та німецьких білих кіз за покращеного раціону. Проте, у порівнянні з німецькими білими та альпійськими козами, найвищий вміст жиру, білка та лактози зафіксовано в молоці англо-нубійських кіз як за простого, так і за поліпшеного раціонів. Максимальна різниця значень біохімічних показників молока підчас зміни раціону також була виявлена в англо-нубийских козах. Крім того, за поліпшеного раціону температура замерзання та електропровідність молока знижувались незалежно від породи. Знайдено зворотне співвідношення між вмістом білка в козиному молоці та температурою замерзання: у разі збільшення вмісту білка температура замерзання зменшувалась.
URI: http://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-animal-research/B-565
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/611
ISSN: 0367-6722 Print
ISSN:0976-0555
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zazharska1.pdf335,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.