Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7379
Title: Спосіб застосування в годівлі дрібних жуйних тварин (вівці, кози) біологічно активної речовини "Гастроацид"
Other Titles: Sposib zastosuvannia v hodivli dribnykh zhuinykh tvaryn (vivtsi, kozy) biolohichno aktyvnoi rechovyny "Hastroatsyd"
Authors: Антоненко, Петро Павлович
Antonenko, Petro
Чумак, Владислав Олександрович
Chumak, Vladyslav
Похил, Володимир Іванович
Pokhyl, Volodymyr
Чумак, Станіслав Владиславович
Chumak, Stanislav
Санжара, Роман Андрійович
Sanzhara, Roman
Суслова, Наталія Іванівна
Suslova, Nataliia
Кременчук, Лілія Володимирівна
Kremenchuk, Liliia
Keywords: патенти ДДАЕУ
patenty DDAEU
петент до ветеринарної медицини
petent do veterynarnoi medytsyny
біологічно активна речовина "Гастроацид"
biolohichno aktyvna rechovyna "Hastroatsyd"
кормові добавки
kormovi dobavky
дрібні жуйні тварини
dribni zhuini tvaryny
вівці
vivtsi
кози
kozy
годівля овець та кіз
hodivlia ovets ta kiz
сольові брикети
solovi brykety
Issue Date: 2020
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)
Citation: Пат. на корисну модель 143451UA, МПК A23K 10/40 (2016.01), A23K 20/10 (2016.01), A23K 40/20 (2016.01), A23K 50/10 (2016.01). Спосіб застосування в годівлі дрібних жуйних тварин (вівці, кози) біологічно активної речовини "Гастроацид" / П. П. Антоненко, В. О. Чумак, В. І. Похил, С. В. Чумак, Р. А. Санжара, Н. І. Суслова, Л. В. Кременчук ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2020 01696 ; заявл. 11.03.2020 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7379
Abstract: Спосіб застосування в годівлі дрібних жуйних тварин (вівці, кози) біологічно активної речовини "Гастроацид" включає виготовлення сольових брикетів, рівномірно насичених біологічно активною речовиною з певною концентрацією, відповідно до добового споживання тваринами дозою солі, яка необхідна для забезпечення терапевтичного або профілактичного ефекту. Sposib zastosuvannia v hodivli dribnykh zhuinykh tvaryn (vivtsi, kozy) biolohichno aktyvnoi rechovyny "Hastroatsyd" vkliuchaie vyhotovlennia solovykh bryketiv, rivnomirno nasychenykh biolohichno aktyvnoiu rechovynoiu z pevnoiu kontsentratsiieiu, vidpovidno do dobovoho spozhyvannia tvarynamy dozoiu soli, yaka neobkhidna dlia zabezpechennia terapevtychnoho abo profilaktychnoho efektu.
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7379
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143451.pdf169,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.