Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтепченко, Лілія Михайлівна-
dc.contributor.authorStepchenko, Liliia-
dc.contributor.authorАнтоненко, Петро Павлович-
dc.contributor.authorAntonenko, Petro-
dc.contributor.authorПохил, Володимир Іванович-
dc.contributor.authorPokhyl, Volodymyr-
dc.contributor.authorСанжара, Роман Андрійович-
dc.contributor.authorSanzhara, Roman-
dc.contributor.authorЧумак, Владислав Олександрович-
dc.contributor.authorChumak, Vladyslav-
dc.contributor.authorЧумак, Станіслав Владиславович-
dc.contributor.authorChumak, Stanislav-
dc.date.accessioned2023-04-17T06:41:56Z-
dc.date.available2023-04-17T06:41:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПат. на корисну модель 145306 UA, МПК A23K 10/40 (2016.01), A23K 20/10 (2016.01), A23K 40/20 (2016.01). Спосіб застосування жуйним тваринам біологічно активної кормової добавки "Гумілід" / Л. М. Степченко, П. П. Антоненко, В. І. Похил, Р. А. Санжара, В. О. Чумак, С. В. Чумак ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2020 04578 ; заявл. 20.07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390uk
dc.identifier.urihttps://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390-
dc.description.abstractСпосіб застосування в годівлі дрібних жуйних тварин (вівці, кози) біологічно активної кормової добавки "Гумілід". Додатково використовують сольові брикети рівномірно насичені біологічно активними речовинами визначеної концентрації, відповідно до добової норми споживання солі тваринами, й таким чином забезпечують постійне та рівномірне надходження біологічно активної кормової добавки "Гумілід" в організм. Sposib zastosuvannia v hodivli dribnykh zhuinykh tvaryn (vivtsi, kozy) biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid". Dodatkovo vykorystovuiut solovi brykety rivnomirno nasycheni biolohichno aktyvnymy rechovynamy vyznachenoi kontsentratsii, vidpovidno do dobovoi normy spozhyvannia soli tvarynamy, y takym chynom zabezpechuiut postiine ta rivnomirne nadkhodzhennia biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid" v orhanizm.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДержавне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)uk
dc.subjectпатенти ДДАЕУuk
dc.subjectpatenty DDAEUuk
dc.subjectпатенти до ветеринарної медициниuk
dc.subjectpatenty do veterynarnoi medytsynyuk
dc.subjectбіологічно активні речовиниuk
dc.subjectbiolohichno aktyvni rechovynyuk
dc.subjectбіологічно активна кормова добавка "Гумілід"uk
dc.subjectbiolohichno aktyvna kormova dobavka "Humilid"uk
dc.subjectтваринництвоuk
dc.subjecttvarynnytstvouk
dc.subjectдрібні жуйні твариниuk
dc.subjectdribni zhuini tvarynyuk
dc.subjectвівчарствоuk
dc.subjectvivcharstvouk
dc.subjectвівціuk
dc.subjectvivtsiuk
dc.subjectкозиuk
dc.subjectkozyuk
dc.subjectгодівля дрібних жуйних тваринuk
dc.subjecthodivlia dribnykh zhuinykh tvarynuk
dc.subjectсольові брикетиuk
dc.subjectsolovi bryketyuk
dc.subjectбрикети із біологічно активними речовинамиuk
dc.subjectbrykety iz biolohichno aktyvnymy rechovynamyuk
dc.titleСпосіб застосування жуйним тваринам біологічно активної кормової добавки "Гумілід"uk
dc.title.alternativeSposib zastosuvannia zhuinym tvarynam biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid"uk
dc.typeOtheruk
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145306.pdf172,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.