Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390
Title: Спосіб застосування жуйним тваринам біологічно активної кормової добавки "Гумілід"
Other Titles: Sposib zastosuvannia zhuinym tvarynam biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid"
Authors: Степченко, Лілія Михайлівна
Stepchenko, Liliia
Антоненко, Петро Павлович
Antonenko, Petro
Похил, Володимир Іванович
Pokhyl, Volodymyr
Санжара, Роман Андрійович
Sanzhara, Roman
Чумак, Владислав Олександрович
Chumak, Vladyslav
Чумак, Станіслав Владиславович
Chumak, Stanislav
Keywords: патенти ДДАЕУ
patenty DDAEU
патенти до ветеринарної медицини
patenty do veterynarnoi medytsyny
біологічно активні речовини
biolohichno aktyvni rechovyny
біологічно активна кормова добавка "Гумілід"
biolohichno aktyvna kormova dobavka "Humilid"
тваринництво
tvarynnytstvo
дрібні жуйні тварини
dribni zhuini tvaryny
вівчарство
vivcharstvo
вівці
vivtsi
кози
kozy
годівля дрібних жуйних тварин
hodivlia dribnykh zhuinykh tvaryn
сольові брикети
solovi brykety
брикети із біологічно активними речовинами
brykety iz biolohichno aktyvnymy rechovynamy
Issue Date: 2020
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)
Citation: Пат. на корисну модель 145306 UA, МПК A23K 10/40 (2016.01), A23K 20/10 (2016.01), A23K 40/20 (2016.01). Спосіб застосування жуйним тваринам біологічно активної кормової добавки "Гумілід" / Л. М. Степченко, П. П. Антоненко, В. І. Похил, Р. А. Санжара, В. О. Чумак, С. В. Чумак ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2020 04578 ; заявл. 20.07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390
Abstract: Спосіб застосування в годівлі дрібних жуйних тварин (вівці, кози) біологічно активної кормової добавки "Гумілід". Додатково використовують сольові брикети рівномірно насичені біологічно активними речовинами визначеної концентрації, відповідно до добової норми споживання солі тваринами, й таким чином забезпечують постійне та рівномірне надходження біологічно активної кормової добавки "Гумілід" в організм. Sposib zastosuvannia v hodivli dribnykh zhuinykh tvaryn (vivtsi, kozy) biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid". Dodatkovo vykorystovuiut solovi brykety rivnomirno nasycheni biolohichno aktyvnymy rechovynamy vyznachenoi kontsentratsii, vidpovidno do dobovoi normy spozhyvannia soli tvarynamy, y takym chynom zabezpechuiut postiine ta rivnomirne nadkhodzhennia biolohichno aktyvnoi kormovoi dobavky "Humilid" v orhanizm.
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7390
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145306.pdf172,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.