Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7391
Title: Спосіб отримання білкової кормової добавки на основі молочної сироватки
Other Titles: Sposib otrymannia bilkovoi kormovoi dobavky na osnovi molochnoi syrovatky
Authors: Чорний, Микола Васильович
Chornyi, Mykola
Ізмайлович, Інеса Броніславівна
Izmailovych, Inesa
Садомов, Микола Олександрович
Sadomov, Mykola
Якимович, Микола Миколайович
Yakymovych, Mykola
Антоненко, Петро Павлович
Antonenko, Petro
Похил, Володимир Іванович
Pokhyl, Volodymyr
Санжара, Роман Андрійович
Sanzhara, Roman
Милостивий, Роман Васильович
Mylostyvyi, Roman
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaichuk, Liudmyla
Keywords: патенти ДДАЕУ
patenty DDAEU
патенти до біотехнології в кормовиробництві
patenty do biotekhnolohii v kormovyrobnytstvi
використання молочної сироватки
vykorystannia molochnoi syrovatky
білкова кормова добавка
bilkova kormova dobavka
вирощування заквасок
vyroshchuvannia zakvasok
кормові дріжджі
kormovi drizhdzhi
білок молочної сироватки
bilok molochnoi syrovatky
білок кормових дріжджів
bilok kormovykh drizhdzhiv
відходи переробки молока
vidkhody pererobky moloka
навколишнє середовище
navkolyshnie seredovyshche
Issue Date: 2020
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)
Citation: Пат. на корисну модель 145307 UA, МПК (2020.01) A23C 21/00, A23C 21/08 (2006.01). Спосіб отримання білкової кормової добавки на основі молочної сироватки / М. В. Чорний, І. Б. Ізмайлович, М. О. Садомов, М. М. Якимович, П. П. Антоненко, В. І. Похил, Р. А. Санжара, Р. В. Милостивий, Л. П.Миколайчук ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2020 04584 ; заявл. 20.07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7391
Abstract: Спосіб отримання білкової кормової добавки на основі молочної сироватки, шляхом вирощування на ній спеціальних кормових дріжджів Debaryomyces hansenii var. hansenii БИМ Y-4, з можливістю часткового заміщення білкових компонентів (м'ясо-кісткове чи рибне борошно, шрот та ін.). Sposib otrymannia bilkovoi kormovoi dobavky na osnovi molochnoi syrovatky, shliakhom vyroshchuvannia na nii spetsialnykh kormovykh drizhdzhiv Debaryomyces hansenii var. hansenii BYM Y-4, z mozhlyvistiu chastkovoho zamishchennia bilkovykh komponentiv (miaso-kistkove chy rybne boroshno, shrot ta in.).
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7391
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145477.pdf154,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.