Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7459
Title: Про характеристику знарядь і засобів зимового любительського рибальства на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі
Other Titles: About the characteristics of gear and devices for winter amateur fishing on the Dniprovske (Zaporizhske) reservoir
Authors: Кобяков, Дмитро Олександрович
Kobiakov, Dmytro Oleksandrovych
Kobyakov, D. O.
Новіцький, Роман Олександрович
Novitsky, R. O.
Novitskiy, R. A.
Novitskiy, R. O.
Novitskij, R. A.
Novickii, R. A.
Novitskij, R. O.
Nowicki, R. A.
Novickij, R. A.
Novitskyy, R. O.
Novitskyi, R. O.
Novitsky, Roman O.
Novitskiy, Roman
Novitskiy, R.
Novits’kyy, R. O.
Novyts’kyy, R. O.
Novitskyi, Roman O.
Novitsky, Roman
Novyczkyj, R. O.
Novitskii, R.
Novitsky, R. A.
Keywords: природні та штучні водойми
natural and artificial reservoirs
водні біоресурси
aquatic biological resources
риболовля
winter recreation fishing
облік уловів
catch accounting
природокористування
nature management
іхтіологічні дослідження
ichthyological research
Issue Date: 2022
Publisher: Херсонський ДАЕУ
Citation: Кобяков Д. О. Про характеристику знарядь і засобів зимового любительського рибальства на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі / Д. О. Кобяков, Р. О. Новіцький // Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки / Херсонський ДАЕУ. – 2022. – № 128. – С. 368-374. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7459.
Abstract: Любительське рибальство в Україні є потужним чинником природокористування, яке конкурує з традиційним промислом. Причому, на відміну від останнього, recreational fisheries має значні економічні і соціальні переваги, а також чіткі перспективи трансформації у прибуткову галузь економіки. Досліджували кількісні та якісні показники зимового любительського рибальства на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, оцінювали знаряддя та засоби рибної ловлі, що використовують взимку рибалки-любителі, встановлювали ефективність знарядь рибальства та визначали видовий склад уловів рибалок. Дослідження проводили в межах м. Дніпра під час зимового періоду 2021 року. Дано визначення основним рибальським снастям на Дніпровському водосховищі, наведено тлумачення поняття «ловля на драч». Проаналізовано 96 уловів рибалок-любителів м. Дніпро. Обробку зібраного матеріалу і узагальнення отриманих даних здійснювали на базі науково-навчальної лабораторії аквакультури кафедри водних біоресурсів та аквакультури біотехнологічного факультету ДДАЕУ. На акваторії Дніпровського водосховища взимку аматори використовують гачкові знаряддя риболовлі – зимові вудочки і жерлиці. За час дослідження рибалки-любителі на водосховищі у межах м. Дніпро взимку ловили рибу зимовою вудочкою з мормишкою (47,9% усіх випадків), зимовою вудочкою з поплавком (21,9%). На балансир, «гірлянду» та жерлицю ловило не більше 29,2% рибалок. Поодинокими є випадки ловлі «драчем» (1% зустрічей). Видовий склад риб в уловах зимового рибалки-любителя порівняно невеликий. Загалом взимку на досліджених акваторіях Дніпровського водосховища рибалки ловлять 13 видів риб. Найчастіше в уловах трапляються бички (р. Neogobius), окунь річковий (Perca fluviatilis) та плітка звичайна (Rutilus rutilus). Відзначений нечис- ленний, але досить стабільний вилов карася сріблястого (Carassius gibelio). Ураховуючи велику частку малоцінних, смітних риб в уловах любителів, можна стверджувати, що любительське рибальство виконує дуже важливу селективну роль. Наголошено, що матеріали досліджень можуть бути використані в теоретичній та практичній роботі фахівців у галузі рибного господарства. It is now known that amateur fishing is a powerful factor in nature management, which competes with traditional fishing in Ukraine. Moreover, unlike the latter, recreational fisheries have significant economic and social advantages, as well as clear prospects of transformation into a profitable branch of the economy. Quantitative and qualitative indicators of winter recreational fishing on the Dnipro (Zaporizhsky) reservoir were studied, the tools and means of fishing used by amateur fishermen in winter were evaluated, the effectiveness of fishing tools and the species composition of fishermen’s catches were determined. The research was conducted within the city of Dnipro during the winter period of 2021. The definition of the main fishing gear on the Dnipro Reservoir is presented, and the interpretation of the concept «catching for drach» is given. 96 reports from anglers were analyzed within the city of Dnipro. Materials from the data bank of the Scientific Research Centre «Aquatic Bioresources and Aquaculture» of the Dnipro State Agrarian and Economic University (DSAEU). At the water area of the Dnieper reservoir in winter, amateurs use hooks of fishing – winter fishing rods and tip-ups (winter rod for catching predatory fish). During the research, in winter amateur fishermen at the reservoir within the city of Dnipro caught fish with a winter fishing rod with a hook (47.9% of all cases), a winter fishing rod with a float (21.9%). No more than 29.2% of fishermen caught fish with a balancer, «garland» and tip-ups (winter rod for catching predatory fish). There are rare cases of fishing with a «drach» (1% of encounters). The species composition of fish in winter anglers is relatively small. In general, fishermen catch 13 types of fish in the investigated water areas of the Dnipro Reservoir in winter. Most often the catches consist of gobies (Neogobius), perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus). Marked small but quite stable catching of Prussian carp. Taking into account the large share of low-value fish in amateur catches, it can be argued that amateur fishing performs a very important selective role. It is emphasized that the research materials can be used in the theoretical and practical work of specialists in the field of fish farming.
Description: Новіцький Роман Олександрович https://orcid.org/0000-0001-9373-5759
URI: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/128_2022/51.pdf
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7459
ISSN: 2226-0099 (Print)
2664-6102 (Online)
Appears in Collections:Публікації аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кобяков_Новіцький_Знаряддя лову_2022.pdf624,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.