Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7855
Title: Формування угруповань перифітону на різних ділянках Дніпровського водосховища
Other Titles: Formuvannia uhrupovan peryfitonu na riznykh diliankakh Dniprovskoho vodoskhovyshcha
Authors: Ремез, А. О.
Remez, A. O.
Губанова, Надія Леонідівна
Gubanova, Nadiia
Hubanova, Nadiia
Gubanova, N.
Gubanova, N. L.
Gubanova, Nadezhda
Hubanova, N. L.
Hubanova, N.
Keywords: утворення угруповань перифітону
utvorennia uhrupovan peryfitonu
угруповання перифітону
uhrupovannia peryfitonu
молюски
moliusky
Дніпровське водосховище
Dniprovske vodoskhovyshche
Issue Date: Apr-2019
Publisher: НУБіП України
Citation: Ремез А. О. Формування угруповань перифітону на різних ділянках Дніпровського водосховища / А. О. Ремез, Н. Л Губанова // Сучасні технології у тваринництві та рибництві : навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : зб. матеріалів 73-ої Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Київ, 3-4 квіт. 2019 р. ) / НУБіП України. – К. : НУБіП України, 2019. – С. 102-104. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7855.
Abstract: У результаті проведених досліджень, встановлено що: угруповання перифітону на поверхні металічних буїв представлені двома видами із класу двостулкових молюсків Dreissena polymorpha та Dreissena bugensis; розміри молюсків коливалися від 5 мм до 20 мм в різні роки, найбільщ активно угруповання дрейсени утворювалися на буях нижньої ділянки Дніпровського водосховища. Серед досліджених факторів, що впливають на рівень обростань буїв, відмічено географічне розташування буїв на ділянці Дніпровського водосховища та фактор впливу хімічного складу фарби. За результатами статистичної обробки даних фактор року не впливає на рівень утворення угруповань перифітону, а варіабельність розмірів мала прямопропорційний характер: чим крупніші були черепашки, тим вищий був рівень обростань на буях досліджених ділянок. Одержані результати підтверджують необхідність наявності довгострокових багаторічних моніторингових програм з оцінювання стану угруповань тварин. U rezultati provedenykh doslidzhen, vstanovleno shcho: uhrupovannia peryfitonu na poverkhni metalichnykh buiv predstavleni dvoma vydamy iz klasu dvostulkovykh moliuskiv Dreissena polymorpha ta Dreissena bugensis; rozmiry moliuskiv kolyvalysia vid 5 mm do 20 mm v rizni roky, naibilshch aktyvno uhrupovannia dreiseny utvoriuvalysia na buiakh nyzhnoi dilianky Dniprovskoho vodoskhovyshcha. Sered doslidzhenykh faktoriv, shcho vplyvaiut na riven obrostan buiv, vidmicheno heohrafichne roztashuvannia buiv na diliantsi Dniprovskoho vodoskhovyshcha ta faktor vplyvu khimichnoho skladu farby. Za rezultatamy statystychnoi obrobky danykh faktor roku ne vplyvaie na riven utvorennia uhrupovan peryfitonu, a variabelnist rozmiriv mala priamoproportsiinyi kharakter: chym krupnishi buly cherepashky, tym vyshchyi buv riven obrostan na buiakh doslidzhenykh dilianok. Oderzhani rezultaty pidtverdzhuiut neobkhidnist naiavnosti dovhostrokovykh bahatorichnykh monitorynhovykh prohram z otsiniuvannia stanu uhrupovan tvaryn.
Description: Губанова Надія Леонідівна https://orcid.org/0000-0003-0617-2498
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7855
Appears in Collections:Публікації бакалаврів, магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ремез, Губанова..pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.