Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8019
Title: Features and optimization of agricultural enterprises logistics systems
Other Titles: Особливості та оптимізація логістичних систем сільськогосподарських підприємств
Authors: Vinichenko, Igor
Вініченко, Ігор Іванович
Vasil'ev, Sergiy
Васильєв, Сергій Вячеславович
Pomazan, Lina
Помазан, Ліна Миколаївна
Keywords: optimization
оптимізація
agrologistic system
агрологістична система
agriculture
сільське господарство
economical effectiveness
економічна ефективність
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Vinichenko, I. Vasil'ev, S. & Pomazan, L., (2023). FEATURES AND OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES LOGISTICS SYSTEMS. Економіка та суспільство, (48). – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8019
Abstract: This paper presents the main prerequisites for the development of logistics systems at agricultural enterprises. The definition of the "agrologistic system" category is given, trends in the agrologistic system development are indicated, taking into account the needs for storage, transportation and processing of products. The theoretical and methodological foundations are investigated and the research and practice foundations of the economic mechanism of the functioning of the logistics systems of agricultural enterprises are substantiated. It has been proven that only by carefully examining the logistics systems functional areas, formulating tasks and outlining goals determined as the purpose when creating a logistics system at an agricultural enterprise, it is possible to create an effective agrologistic system and an effective management mechanism. У статті розглянуто основні передумови розвитку логістичних систем на сільськогосподарських підприємствах. Надано визначення категорії «агрологістична система», визначено що це особливий вид логістичних систем, функціонування яких пов’язане із виробництвом продукції з сільськогосподарської сировини, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача та що метою функціонування агрологістичних систем є задоволення потреб споживачів і зниження витрат на виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, окреслено тенденції розвитку агрологістичної системи з урахуванням потреб у зберіганні, транспортуванні та переробці продукції. Досліджено теоретико-методологічні та обґрунтувано науково-практичні засади економічного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств. Логістичне управління в підприємствах сільського господарства знаходиться на початковому етапі розвитку. Саме тому завдання вдосконалення формування системи управління на засадах логістики набуває важливого значення та потребує доопрацювання наукових та практичних аспектів діяльності підприємств сільського господарства, створення відповідних методичних та організаційних інструментів управління. При цьому підготовка рішень у менеджменті все частіше здійснюється за допомогою моделей, що відображають особливості внутрішньовиробничих логістичних систем. Застосування відповідних моделей, як правило, вимагає значного обсягу вихідної інформації й опрацювання певних алгоритмів для оцінки й оптимального вибору серед існуючих альтернатив. Моделювання управлінських рішень у логістиці дозволяє здійснювати опис процесів та імітувати поведінку об’єкта при зміні зовнішніх і внутрішніх умов. Підтримка багатьох рішень в агрологістичних системах також здійснюється через процес моделювання за певним критерієм оптимальності. У статті доведено, що тільки ретельно досліджуючи функціональні сфери логістичних систем, сформулювавши завдання та намітивши цілі, що поставлені за мету при створенні на агропідприємстві логістичною системою можливо створити ефективну агрологістичну систему та дієвий механізм її управління.
URI: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2271
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8019
ISSN: ISSN 2524-0072
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf275,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.