Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8615
Title: Перспективи впровадження фіторегулятивних заходів на території каналу Дніпро-Донбас
Other Titles: Perspektyvy vprovadzhennia fitorehuliatyvnykh zakhodiv na terytorii kanalu Dnipro-Donbas
Authors: Похил, Володимир Іванович
Pokhil, Volodymyr
Pokhil, V.
Pokhil, V. I.
Pokhyl, V.
Pokhyl, V. I.
Pohyl, V.
Pohyl, V. I.
Pohil, V.
Pohil, V. I.
Pokhyl, Volodymyr Ivanovych
Pokhil, Vladimir
Pohil, Vladimir
Христов, О. О.
Khrystov, O. O.
Новіцький, Роман Олександрович
Novitsky, R. A.
Novitsky, R. O.
Novitskiy, R. A.
Novitskiy, R. O.
Novickii, R. A.
Novitskij, R. A.
Novitskij, R. O.
Nowicki, R. A.
Novickij, R. A.
Novitskyy, R. O.
Novitskyi, R. O.
Novitsky, Roman O.
Novitskiy, Roman
Novitskiy, R.
Novits’kyy, R. O.
Novyts’kyy, R. O.
Novitskyi, Roman O.
Novitsky, Roman
Novyczkyj, R. O.
Novitskii, R.
Novitskyi, R.
Вишневський, І. О.
Vyshnevskyi, I. O.
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaychuk, L. P.
Mykolajchuk, L. P.
Mykolaychuk, Lyudmyla Petrovna
Mykolaychuk, Ludmila
Mykolaichuk, L. P.
Mykolaichuk, Liudmyla
Keywords: підтримка належного стану фітоценозів
pidtrymka nalezhnoho stanu fitotsenoziv
фіторегуляція
fitorehuliatsiia
сільськогосподарські тварини
silskohospodarski tvaryny
вівці
vivtsi
пасовищне утримання
pasovyshchne utrymannia
полігони (ділянки)
polihony (dilianky)
канал Дніпро-Донбас
kanal Dnipro-Donbas
зони санітарної охорони
zony sanitarnoi okhorony
боротьба з надмірним заростанням
borotba z nadmirnym zarostanniam
Issue Date: May-2023
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Перспективи впровадження фіторегулятивних заходів на території каналу Дніпро-Донбас / [ В. І. Похил, О. О. Христов, Р. О. Новіцький та ін. ] // Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 100-річчю ДДАЕУ та 100-річчю з дня народження проф. В. Т. Шуваєва ( Дніпро, 15-16 трав. 2023 р. ) / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро, 2023. – С. 138-154. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8615.
Abstract: На основі аналізу світового та вітчизняного досвіду з урахуванням складної економічної ситуації в Україні, запропоновано проведення фіторегулятивних заходів на трасі каналу Дніпро-Донбас з використанням сільськогосподарських тварин (овець). Встановлена можливість застосування овець для контролю та перешкоджанню надмірного розвитку рослинності у зонах санітарної охорони каналу. Впровадження цих заходів планується здійснювати у два етапи (перший – науково-виробничий експеримент, другий – виробнича фіторегулятивна діяльність). Na osnovi analizu svitovoho ta vitchyznianoho dosvidu z urakhuvanniam skladnoi ekonomichnoi sytuatsii v Ukraini, zaproponovano provedennia fitorehuliatyvnykh zakhodiv na trasi kanalu Dnipro-Donbas z vykorystanniam silskohospodarskykh tvaryn (ovets). Vstanovlena mozhlyvist zastosuvannia ovets dlia kontroliu ta pereshkodzhanniu nadmirnoho rozvytku roslynnosti u zonakh sanitarnoi okhorony kanalu. Vprovadzhennia tsykh zakhodiv planuietsia zdiisniuvaty u dva etapy (pershyi – naukovo-vyrobnychyi eksperyment, druhyi – vyrobnycha fitorehuliatyvna diialnist).
Description: Похил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Новіцький Роман Олександрович https://orcid.org/0000-0001-9373-5759 Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719X
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/7807/3/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97%202023%d1%80.%20%282%29.pdf
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8615
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник конференції 2023р. (2)-138-154.pdf792,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.